Algemene Voorwaarden

PRIJZEN

Alle prijzen op de website zijn in euro’s, inclusief BTW, exclusief verzendkosten en overige kosten.

 

AANBOD

Sam’s Store verkoopt de nieuwste fashion van het moment.

 

IDEAL

Met IDEAL kunt u makkelijk, veilig en vertrouwd uw online aankopen betalen. U betaalt in uw eigen veilige internetomgeving, gebaseerd op de specifieke beveiligingsmethodes van uw eigen bank. Wanneer u uw bestelling betaald, selecteert u te willen betalen met IDEAL. Vervolgens klikt u op de IDEAL-betalingsknop en selecteert u uw eigen bank. U wordt vervolgens doorgestuurd naar de pagina van uw eigen bank waar de bestelling op u wacht. U wordt gevraagd enkele betalingsgegevens in te vullen en uw betaling te bevestigen.

 

VERZENDING

Wanneer de betaling van uw bestelling is overgemaakt op onze rekening zullen wij uw bestelling binnen 3 werkdagen verwerken. Internationale bestellingen vallen daarbuiten en kunnen langer duren. Wanneer dit niet mogelijk is ontvangt u daar een e-mail over. Al onze sieraden worden netjes ingepakt zodat u uw bestelling als een cadeautje thuis ontvangt, dit geldt niet voor de kleding. Mocht u het wel als verjaardagscadeautje ingepakt willen hebben kunt u dat bij opmerkingen zetten in uw order. Bestellingen worden verscheept via PostNL, DHL of UPS.

 

ONTVANGST

Sam’s Store doet haar best om uw bestelling zo snel mogelijk te verzenden nadat uw betaling binnen is. Een normale bestelling in Nederland neemt zo’n 1 tot 3 werkdagen in beslag. Weekenden vallen hierbuiten evenals vakantie- en feestdagen.

 

BESCHADIGING

Sam’s Store is niet verantwoordelijk voor het verlies en/of beschadiging van de verzonden goederen. Mocht er onverhoopt toch iets mis zijn met het geleverde product dan horen wij het graag. Vervolgens nemen wij contact op met de desbetreffende verzend leverancier om uit te zoeken wat er mis is gegaan. We zullen dan ook contact opnemen met u als klant om samen in overleg tot een passende oplossing te komen.

 

GARANTIE

Sam’s Store garandeert dat de specificaties van de afgeleverde goederen gelijk zijn als de aangeboden producten op de website. Uitzonderingen kunnen er zijn in kleur en de structuur (vooral als het een handgemaakt of een natuurproduct is).

De garantie geldt niet wanneer;

– Gebreken zijn ontstaan als gevolg van (langdurig) normaal gebruik;

– Gebreken die zijn te wijten aan de aanzienlijke schuld van de klant;

De consument die geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.

 

RETOURNEREN

Bij levering bent u verplicht om de producten te inspecteren om te bepalen of ze voldoen aan de overeenkomst. Sam’s Store besteedt veel tijd aan het zoeken en selecteren van de leukste items. Als u om welke reden dan ook niet volledig tevreden bent met uw bestelling, kunt u het binnen 14 dagen retourneren naar het onderstaande adres:

SAM’S STORE, CERESLAAN 75, 1402LJ BUSSUM.

Alle producten moeten in nieuwe, ongebruikte staat retour gestuurd worden. Het item mag niet gedragen, gewassen of beschadigd zijn. Een product retour sturen is op eigen kosten.

Retourzendingen met onvoldoende porto worden niet aanvaard.

De retouren die bij Sam’s Store binnenkomen, worden binnen 14 dagen verwerkt en terugbetaald.

Sam’s Store aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schadeclaims of gevolgschade in welke hoedanigheid onderbouwd als gevolg van het gebruik van haar producten door de consument of derden.

LET OP! Artikelen uit de SALE kunnen niet geretourneerd worden

 

OVERMACHT

Sam’s Store is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting aan de klant indien gehinderd door overmacht. In elk geval wordt onder overmacht verstaan digitale uitsplitsing op Samsstore.nl en transport vertragingen (stakingen).

 

INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM RECHTS

U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Sam’s Store geleverd volledig en onvoorwaardelijk producten te respecteren.

 

PRIVACY

Sam’s Store respecteert uw privacy. Sam’s Store gebruikt klantinformatie alleen voor verwerking en verzending van orders en zal onder geen enkele omstandigheid worden verkocht, openbaar gemaakt of verspreid aan derden.

Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op elke levering door Sam’s Store

 

KLACHTENREGELING

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.